18 USC § 2257/2257A

DMCA

בהתאם לחוק Digital Millennium Copyright Act משנת 1998 (משרד זכויות היוצרים האמריקאי), הבעלים והמפעילים של

Manytoon.club יגיב מיידית לתביעות על הפרת זכויות יוצרים המדווחות לסוכן זכויות היוצרים המיועד של Manytoon. לידיעתך, על פי סעיף 512(ו) של DMCA (17 USC § 512(f)), כל אדם אשר ביודעין מציג מצג שווא מהותי שחומר או פעילות מפרים עלול להיות כפוף לחבות.

אם אתה סבור שיצירת הקופירייטר שלך הועתקה באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, אנא ספק לסוכן זכויות היוצרים של Manytoon את המידע הבא:

חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה;
זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים הטוענת כי הופרה, או, אם הפרות רבות של זכויות יוצרים באתר מקוון יחיד מכוסות בהודעה אחת, רשימה מייצגת של יצירות כאלה;
זיהוי החומר שנטען שהוא מפר או שהוא נושא לפעילות מפרה ושיש להסיר או לבטל את הגישה אליו, ומידע מספיק סביר כדי לאפשר ל-Manytoon לאתר את החומר (כגון כתובת האתר או מספר וידאו);
מידע מספיק סביר כדי לאפשר ל-Manytoon ליצור איתך קשר: שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, אם זמין;
הצהרה כי הצד המתלונן מאמין בתום לב כי השימוש בחומר באופן שהתלונן עליו אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק; ו
הצהרה שהמידע בהודעה מדויק, ובעונש שקר, כי אתה מוסמך לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שנפגעת לכאורה.

18 USC § 2257/2257A

18 USC § 2257/2257A הצהרת תאימות דרישות רישום.
Manytoon.club אינה מפיקה של כל התכנים הנמצאים באתר (Manytoon.club). ביחס לרישומים לפי 18 USC § 2257 עבור כל תוכן שנמצא באתר זה, אנא הפנה את בקשתך לאתר שבגינו הופק התוכן.

Manytoon.club אינה יצרנית של כל התכנים הנמצאים באתר (Manytoon.club) כהגדרתם ב- 18 USC §2257 ו- 28 CFR 75 ולכן פטורים מדרישות שמירת הרשומות.

Manytoon.club הוא אתר שיתוף תמונות המאפשר העלאה, שיתוף וצפייה בסוגים שונים של תוכן למבוגרים ובעוד Manytoon.club עושה כמיטב יכולתו עם אימות התאימות.

Manytoon.club מקפיד על ההליכים הבאים כדי להבטיח תאימות:

דורש מכל המשתמשים להיות בני 18 להעלות תמונות.
בעת העלאה, על המשתמש לאמת את התוכן; להבטיח שהוא/היא בגיל 18; לאשר כי הוא/היא שומר תיעוד של המודלים בתוכן וכי הם מעל גיל 18.
אשר כי התוכן שמועלה הוא בבעלות המשתמש או שהם מורשים כחוק להעלות, לפרסם, לשתף את התוכן בהישג יד.
אנו מאמינים כי כל הדוגמניות, השחקנים, השחקניות ואנשים אחרים המתוארים בייצוגים חזותיים מיניים מפורשים באתר זה היו בני 18 ומעלה בעת היצירה. אנו מאמינים מאוד כי כל מפיק שהתוכן שלו מופיע באתר זה עומד בתקן 18 USC §2257, באתר/ים שלהם.

Manytoon.club מבטיחה לעשות כמיטב יכולתה למצוא ולסיים תמונות או/וקטעי וידאו פוגעניים.
לקבלת סיוע נוסף, אנא צרו קשר [מוגן בדוא"ל] הענות.